Kullanıcı Sözleşmesi

Son güncellenme tarihi: 10 Mart 2022

Giriş:

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”); 112 Capitol Trail Ste A749 Newark 19711 DE, USA adresinde mukim, Saparda, Inc. (“Komünite”) tarafından komunite.com.tr alan adlı internet sitesi (“Website”) ve Komünite tarafından belirlenen web uygulaması benzeri platformlar (Website ile birlikte “Komünite Platformu”) üzerinden sunulan servis ve ilgili diğer imkânlar dâhil olmak üzere, Komünite Platformu’nun aşağıda tanımlanacak olan Ziyaretçi ve Üye (“Kullanıcı”) sıfatıyla kullanılmasına ilişkin şart ve detayları düzenlemektedir.

İşbu Sözleşme, Kullanıcı’nın Komünite Platformu’na ziyaret veya üye olma saiklerinden biriyle eriştiği andan itibaren Kullanıcı’nın tabi olması gereken koşulları düzenlemektedir. Kullanıcı’nın saikine göre kazanacağı Ziyaretçi veya Üye sıfatlarına göre Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’de tabi olacağı hükümler değişiklik gösterebilecektir.

Tanımlar:

İşbu Sözleşme’de yer verilmiş tanımlar aksi açıkça ifade edilmedikçe aşağıda tanımlandıkları şekilde anlaşılmalıdır:

Cihaz(lar)
Kendi kategorisinde yer alan başlıca güncel internet tarayıcılarını ve/veya mobil uygulamaları çalıştırabilecek nitelikte olan, bilgisayar, tablet, akıllı telefon ve sair elektronik cihaz(lar) anlamına gelecektir.
Komünite Platformu
İçerisinde, yaratıcı sektörlerde çalışan insanlar için kaynaklar, haberler, özel hazırlanmış içerikler, video kayıtları, canlı yayınlar, çeşitli konularda köşe yazıları ve akademik nitelikli içeriklerin yer aldığı ve ürünlerin/hizmetlerin satışa sunulduğu platform anlamına gelecektir.
İçerik Sağlayıcı
İnternet Kanunu kapsamında, internet ortamı üzerinden sunulan her türlü bilgi veya veriyi üreten, değiştiren ve sağlayan gerçek veya tüzel kişiler anlamına gelecektir.
İnternet Kanunu
5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun anlamına gelecektir.
Kullanıcı
Komünite Platformu’nu ziyaretçi ve üye sıfatları ile çeşitli şekillerde kullanan kişiler anlamına gelecektir.
Üye(ler)
Komünite Platformu üzerinden üyelik formunu doldurup gerekli işlemleri tamamlayarak hesap oluşturan ve Komünite Platformu içerisinde üyelere özel olarak sunulan okuma geçmişi görüntüleme, içerik arşivleme, içerik dili seçme ve kategori seçme, Platform görünümünü ayarlama imkanlarından faydalanabilecek olan ve Platform içerisinde sunulan Ürün/Hizmetleri satın alabilecek olan kişi anlamına gelecektir.
Ürün(ler)/Hizmet(ler)
Platform içerisinde yer alan “Kayıt Olun” butonuna tıklanması ile birlikte Kullanıcı’ya Komünite tarafından sunulan ve Üye’nin satın alım işlemini gerçekleştirebileceği ürünler ve/veya hizmetler anlamına gelecektir.
Yer Sağlayıcı
İnternet Kanunu kapsamında, hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya işleten gerçek veya tüzel kişiler anlamına gelecektir.
Ziyaretçi(ler)
Komünite Platformu’nu ziyaret ederek içerikleri görüntüleyebilen ve Komünite Platformu’nda dolaşım gerçekleştirebilen kişiler anlamına gelecektir.
Genel Şartlar:

İşbu Sözleşme, detaylı tanımına yukarıda yer verilmiş olan Kullanıcı için geçerlidir; Ziyaretçi ve Üye bu Sözleşme’ye tabi olacaktır.

İşbu Sözleşme’nin, Kullanıcı tarafından Komünite Platformu’na erişilmesinden itibaren ve Komünite Platformu üzerinden çeşitli işlemlerin gerçekleştirilmesinden önce okunması, anlaşılması ve kabul edilmesi gerekmektedir.

Sözleşme’de düzenlenen koşulların bir kısmının veya tamamının Kullanıcı tarafından kabul edilmemesi halinde, Komünite Platformu’nda Kullanıcı sıfatıyla işlemler gerçekleştirilmemelidir. Kullanıcı’nın, Komünite Platformu’nda işlem gerçekleştirmekle birlikte işbu Sözleşme’de yazılı şartları kabul ettiği ve onayladığı anlaşılacaktır. Şüpheye mahal vermemek adına belirtmek gerekir ki, İşbu Sözleşme’de yazılı şartların;

 • Komünite Platformu’nda dolaşımına devam eden Ziyaretçi tarafından,
 • Komünite Platformu’nda üyelik hesabı oluşturmayı tamamlayan Üye tarafından kabul edildiği ve onaylandığı anlaşılacaktır.

Komünite tarafından; zaman zaman Komünite Platformu’nda Kullanıcı’ya ilişkin gerçekleştirilebilecek güncelleştirmeler de işbu Sözleşme kapsamında olup, Kullanıcı tarafından Komünite Platformu’nun kullanımına ve/veya Komünite Platformu içerisinde yer alan imkânlardan yararlanılmaya devam edilmesi; yapılan bu güncelleştirmelerin Kullanıcı tarafından zımni olarak onaylandığı anlamına gelir. Kullanıcı’nın aleyhine yapılan değişiklikler için Kullanıcı’dan ayrıca onay alınacaktır.

Komünite tarafından, işbu Sözleşme’de herhangi bir değişiklik yapılması halinde güncel Sözleşme Komünite Platformu üzerinden erişilebilir bir link vasıtası ile yayımlanacaktır. Yenilenmiş Sözleşme, yayımlandığı andan itibaren lehe maddeleri ile geçerli olacak ve mevcut veya sonraki tüm Kullanıcılar güncellenmiş şartlara tabi olacaktır.

Yenilenen Sözleşme’nin;

 • Ziyaretçi tarafından kabul edilmemesi halinde, Komünite Platformu’na erişim,
 • Üye tarafından kabul edilmemesi halinde, Komünite Platformu’ndaki hesabın ve hizmetlerin kullanımı derhal sonlandırılmalıdır.
Komünite Platformu:

Komünite Platformu, kişilerin içerisinde, yaratıcı sektörlerden haberler, tasarım haberleri, yazarlık ile ilgili içerikler, çevrimiçi eğitim içerikleri ve bunlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli kategorilerde haber, köşe yazısı ve akademik nitelikli içeriklerin yer aldığı ve Ürünler’in/Hizmetler’in satışa sunulduğu platformu ifade etmektedir.

Komünite Platformu içerisinde yer alan hizmetlerin kapsamı Ziyaretçi ve Üye için farklılık göstermektedir.

Ziyaretçi, Cihaz vasıtasıyla eriştiği Komünite Platformu’nda;

 • Dolaşım sağlayabilmekte,
 • Kategorilere göre içeriklere erişebilmekte ve
 • Platform içerisinde satışa sunulan Ürünleri/Hizmetleri görüntüleyebilmektedir.

Üye, Cihaz vasıtası ile eriştiği Komünite Platformu’nda;

 • Ziyaretçi’nin gerçekleştirebildiği tüm işlemleri gerçekleştirebilmekte,
 • Üyelik işlemlerinin tamamlanmasının ardından hesabına giriş yaparak, profilini düzenleyebilmekte,
 • Platformda sunulan içerik kategorilerinden tercih ettiklerini takip edebilmekte ve tercihini değiştirebilmekte,
 • Kendisine sunulan içerik dilini tercih edebilmekte,
 • Profili içerisinde yer alan görüntü ayarlarını düzenleyerek Platform kullanımını sunulan sınırlar içerisinde kişiselleştirebilmekte,
 • Profili vasıtasıyla görüntülemiş olduğu içeriklerin okuma geçmişine erişebilmekte ve
 • Arşivlemiş olduğu içeriklere ulaşabilmektedir.
Ziyaretçi'nin Hak ve Yükümlülükleri:

Ziyaretçi, Komünite Platformu’na kendi Cihaz’ı vasıtasıyla erişerek, sunulan kategorilerdeki içerikleri görüntüleme hakkına sahiptir.

Ziyaretçi, Komünite Platformu’ndan yararlanabilmek amacıyla üye olmak ve yapmış olduğu tercihlerin kaydedilmesi ve kendisine bu doğrultuda hizmet verilebilmesi amacıyla profil oluşturma hakkına sahiptir.

Hizmet alma saiki ile üye olan Ziyaretçi, uygun düştüğü ölçüde işbu Sözleşme’nin Üye’ye yönelik hükümlerine tabi olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcılar'ın Ortak Hak ve Yükümlülükleri:

Kullanıcı, Komünite Platformu’na temin etmesi münhasıran kendi sorumluluğunda olan Cihazlar vasıtası ile ve geçerli bir internet bağlantısı ile erişebilecektir.

İşbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı, Komünite ve/veya başkaca üçüncü kişilerin şahsi haklarına, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamındaki fikri mülkiyet haklarına veya malvarlığı haklarına müdahale teşkil edecek şekilde, Komünite Platformu dâhilindeki metinleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanlarını ya da sair herhangi bir unsuru çoğaltmayacağını, dağıtmayacağını, kopyalamayacağını ve/veya işlemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı, Komünite’ye ait veya Komünite ile ilişkilendirilebilecek içerik ve ortam sağlayıcılarına, internet sitelerine, mal veya hizmetlerine veya yazılımlarına herhangi bir şekilde zarar verecek, erişimi engelleyecek, aşırı yükleme yapacak veya hasar verecek işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı; solucan, virüs, casus yazılım, zararlı yazılım veya diğer her türlü zarar verici veya engelleyici kodu aktarma dâhil; Komünite Platformu’nu sunucularını veya Komünite Platformu’na bağlı olan ağları engelleyemez, kesintiye uğratamaz; Komünite Platformu’nun diğer Kullanıcılar’ın Cihazlar’ında gösterilme ya da görüntülenme şeklini herhangi bir şekilde değiştiren veya engelleyen içerikler ya da kodlar ekleyemez. Kullanıcı; Komünite Platformu üzerinde, tersine mühendislik, kaynak koda dönüştürme, sızma, müdahale etme, tersine çevirme, kopyalama faaliyetleri dâhil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere Komünite Platformu’nun bütünlüğünü ve performansını bozacak benzeri herhangi bir girişimde bulunamaz.

İşbu Sözleşme;

 • Ziyaretçi tarafından Komünite Platformu’na erişim durdurularak her zaman,
 • Üye tarafından üyeliğin kullanımı durdurularak her zaman sona erdirilebilecektir.
Üyelik ve Üyelik Sonrası İşlemler:

Komünite Platformu’na hizmet alma saikiyle erişen Ziyaretçi’nin Komünite Platformu içerisinde sunulmuş olan imkânlardan yararlanabilmesi için gereken üyeliğin tamamlanması kişiye ait,

 • Ad soyad ve
 • Elektronik posta adresi

verilerinin Komünite Platformu’na verilerek ve bir parola belirlenmesi yoluyla hesap oluşturularak Komünite Platformu’na giriş yapması ile meydana gelir.

Ziyaretçi’nin üyelik işlemlerini tamamlayabilmesi için, Komünite Platformu’na girdiği elektronik posta adresi bilgisinin doğru ve güncel olması gerekmektedir. Elektronik posta adresinin doğru ve güncel olduğunu teyit etmek amacıyla Ziyaretçi’nin elektronik posta adresine bir doğrulama maili gönderilecektir.

Ziyaretçi’nin üyeliğini oluşturma yöntemi, üyelik oluşturabilmesi için gereken bilgiler ve bağlantı kurabileceği sosyal medya hesaplarının belirlenmesi Komünite’nin inisiyatifindedir.

Parolanın güvenliğinin sağlanması Üye’nin sorumluluğundadır.

Üyelik hesabına giriş için kullanılan parolanın unutulması halinde, Üye, hesap oluşturma aşamasında belirlediği elektronik posta adresine parola sıfırlama seçeneği gönderilmesini talep edebilecektir.

Üye, her zaman, Komünite Platformu üzerindeki hesabına giriş yaparak profilindeki bilgilerini güncelleyebilecek ve Üyelik Aydınlatma Metni’ne uygun olarak birtakım ek verileri profiline ekleyebilecektir.

Üye, Komünite Platformu üzerindeki profili vasıtası ile, Platform içerisinde sunulan içerik kategori tercihi, içerik dil tercihi, Platform görüntüleme ayarları, okuma geçmişi ve içerik arşivleme imkanlarından yararlanma hakkına sahip olacaktır.

Üye, Komünite Platformu içerisinde, sunulan Ürünleri/Hizmetleri satın almaya ilişkin işlemlere dair detaylı bilgiye Ön Bilgilendirme Formu’ndan ve satın alma aşamasından önce erişimine sunulacak Mesafeli Satış Sözleşmesi’nden ulaşabilecektir.

Üye'nin Hak ve Yükümlülükleri:

Üye, hesap oluştururken kendisinden talep edilen bilgilerin doğru, eksiksiz ve güncel olmasından münhasıran kendisi sorumludur.

Üye, işbu Sözleşme kapsamında yalnızca kendisi için işlem yapma hakkına sahip olup, işbu Sözleşme kapsamında yer alan hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez, Komünite Platformu içerisinde yer alan üyelik hesabını kendisinden başka kişilerin kullanımına açamaz, hesap bilgilerini 3. kişilerle paylaşamaz.

Üye, profili vasıtasıyla Komünite’nin kendisine anlık bildirim mesajları göndermesine ilişkin onay vermeye veya mesaj gönderimini reddetmeye yetkilidir.

Komünite'nin Hak ve Yükümlülükleri:

Komünite, İnternet Kanunu uyarınca sahip olduğu yükümlülükleri yerine getireceğini kabul eder.

Komünite; işbu Sözleşme kapsamında belirtilen ve Komünite Platformu’nda Kullanıcı’ya sunulan içerikler bakımından İnternet Kanunu kapsamında Yer Sağlayıcı konumundadır. Buna göre Komünite Yer Sağlayıcı sıfatı doğrultusunda, Kullanıcı’ya sunduğu içeriği kontrol etmek ve hukuka aykırı bir faaliyetin söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.

Komünite, Komünite Platformu üzerinden sunulan hizmetlerin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulması, hizmet kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olması, hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi için gerekli özeni gösterecek olup, Komünite’nin bahsi geçen konulara ilişkin herhangi bir taahhüdü bulunmamaktadır.

Komünite, Üye’nin satın aldığı Ürün/Hizmet kapsamında Üye’nin kendisine ödediği bedel karşılığında fatura düzenlemek ve faturayı Üye’ye iletmekle yükümlüdür.

Komünite, Kullanıcı’nın seçtiği kategorideki içerikleri görüntüleyebilmesini sağlamaya yönelik gereken çabayı göstermekle yükümlüdür.

Komünite, Üye’nin profili vasıtasıyla belirtmiş olduğu tercihlerinin kaydedilmesini sağlamaya ve Üye’ye tercihleri doğrultusunda hizmet ve imkanlar sunmaya yönelik gereken çabayı göstermekle yükümlüdür.

İşbu Sözleşme kapsamında Komünite, Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde belirtilen Ürün/Hizmet karşılığı bedeli değiştirme hakkına sahiptir. Komünite tarafından Ürün/Hizmet karşılığı bedelin değiştirilmesi Üye’nin satın almış olduğu Ürün/Hizmet kullanımını etkilemeyecek; bir sonraki satın alma işleminde yeni bedel üzerinden ücret ödeyerek Ürün/Hizmet satın alabilecektir.

Komünite, Kullanıcı’nın Komünite Platformu’nda sunulan hizmetlere erişimi için gereken teknik altyapıyı sağlamakla ve olası bir teknik aksaklık durumunda bu aksaklığın giderilmesi için çaba göstermekle yükümlüdür.

Üye’nin onayı doğrultusunda Komünite, Üye’nin Komünite Platformu’nu kullanımına ilişkin anlık bildirim mesajlarını Üye’ye gönderebilecektir.

Komünite herhangi bir zamanda Komünite Platformu’nun çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir, Komünite Platformu’nda teknik bakım, onarım ve güncelleştirmeler gerçekleştirebilir veya Komünite Platformu kullanımını tamamen durdurabilir.

Komünite, Üye’nin üyeliğini kaldırma talebini mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirecektir.

Komünite, Komünite Platformu’nun içeriğini, kullanım şeklini, üyelik için gereken bilgileri, hesap türlerini, ödeme yöntemlerini ve Komünite Platformu’na dair sair hususları değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Bu kapsamda Komünite, halihazırda üyelik gerektirmeyen işlemleri üyelik gerektirir hale dönüştürebilir, ek hizmetler sunabilir, bazı hizmetleri kısmen veya tamamen değiştirebilir. Komünite, ücretsiz olarak sunmakta olduğu hizmetleri ücretli hale dönüştürebilir, hali hazırda ücretli olan hizmetlerin ücretini güncelleyebilir veya bunları ücretsiz hale getirebilir.

Kullanıcı’nın kendisine sunulan imkânları öngörülen yasal yolların kapsamı dışında kullanması ve/veya işbu Sözleşme’yi ihlal etmesi halinde; Komünite, tek taraflı olarak Kullanıcı’nın Komünite Platformu’nu kullanımını veya Üye’nin Komünite Platformu içerisindeki üyeliğini sonlandırmaya yetkilidir.

Komünite; işbu Sözleşme kapsamında sahip olduğu her türlü hak, yetki, borç ve yükümlülüklerini, Kullanıcı’ya bildirimde bulunmak kaydı ile her zaman, kısmen veya tamamen üçüncü kişi ve/veya kurumlara devir, temlik veya nakledebilir.

Komünite’nin üyelik için verilen bilgilerin işbu Sözleşme’de belirtilen şartları karşılayıp karşılamadığını denetleme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Üye’nin bu şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde, Komünite’nin üyeliği silme hakkı saklıdır.

Komünite, emredici mevzuat ya da alt düzenleyici işlemler sebebiyle, resmi makamlar tarafından usulünce talep halinde, tüm verileri yetkili makamlara açıklamaya yetkilidir. Böyle bir açıklama bilgi gizliliğinin veya kişisel verilerin korunmasının ihlali olarak değerlendirilemez.

Sorumsuzluk:

Komünite, yürürlükteki kanunlar doğrultusunda müsaade edildiği sürece, Komünite Platformu’nun kullanımına ilişkin Kullanıcı’nın ihmal ve davranışlarıyla bağlı değildir.

İşbu Sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan işlemler Komünite’nin sorumluluğu dışında olup ve Sözleşme’ye aynı şekilde yansıtılacaktır.

Üyelik oluşturma esnasında belirlenmiş olan bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılması ve/veya üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi durumunda ortaya çıkacak zararlardan Komünite sorumlu tutulmayacaktır.

Üye’nin hesabını devretmesi ve 3. kişilere kullandırması sonucu uğranılan/uğranabilecek olan zararlardan Komünite doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu değildir.

Kullanıcı’nın kendisine ait olmayan veya Komünite Platformu’nu kullanmaya uygun olmayan Cihazlar vasıtasıyla Komünite Platformu’na erişim sağlaması ve bu nedenle herhangi bir kişinin maddi ve/veya manevi zarara uğraması halinde, oluşacak bütün zararlardan Kullanıcı sorumlu olacaktır.

Komünite; sunduğu içeriğin doğruluğunu, eksiksizliğini, hatasızlığını ve yararlılığını garanti etmemektedir. İçeriğin, Kullanıcı bakımından yönlendirici ve/veya belirli bir karar verdirecek nitelikle olması halinde, söz konusu içeriğin gerçeğe aykırı, yanlış ya da yanıltıcı ifadeleri dâhil hiçbir beyanından, bu ifadeler sonucu Kullanıcı tarafından verilen karar ve bu kararların sonuçlarından Komünite sorumlu tutulmayacaktır.

Komünite ve Kullanıcı; doğal afet, terör olayları, savaş, askeri uygulamalar, epidemi/pandemi niteliğini haiz yaygın salgın hastalık ve buna bağlı gelişen hükümet önlemleri ve/veya yoğun ulaşım kısıtlaması, yangın, deprem gibi doğal afetler, enerji ve işgücü kaybı, sunucuların zarar görmesi, ağ sistemlerine sızılması gibi kendilerinden kaynaklanmayan, mücbir sebep olarak adlandırılabilecek birtakım objektif imkânsızlıklar nedenleriyle Sözleşme’deki sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirememelerinden, geciktirmelerinden sorumlu olmayacaktır.

Muhtelif Hükümler:

Komünite tarafından sunulan Ürün/Hizmet ve sağlanan imkânlar dolayısıyla işlenmekte olan Ziyaretçi’ye ait kişisel veriler, başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olmak üzere yürürlükteki güncel mevzuata uygun ve Komünite Platformu üzerinden erişilebilecek olan Komünite Platformu Aydınlatma Metni ve Çerez Politikası Metni doğrultusunda işlenmektedir. Bu doğrultuda Ziyaretçi, Komünite Platformu’nda dolaşım gerçekleştirmeden önce Komünite Platformu Aydınlatma Metni ve Çerez Politikası’nı okumakla yükümlüdür.

Komünite tarafından sunulan Ürün/Hizmet ve imkânlar dolayısıyla işlenmekte olan Üye’ye ait kişisel veriler, başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olmak üzere yürürlükteki güncel mevzuata uygun ve Komünite Platformu üzerinden erişilebilecek olan Komünite Platformu Üye Aydınlatma Metni doğrultusunda işlenmektedir. Bu doğrultuda kendilerine ilişkin kişisel verilerin elde edilmesinden önce Üye, Komünite Platformu’nda yer alan Komünite Platformu Üye Aydınlatma Metni vasıtası ile aydınlatılmıştır.

İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya Sözleşme’de yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamaması, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü veya geçerliliğini etkilemeyecektir.

İşbu Sözleşme’de yer alan madde başlıkları yalnızca referans amaçlı olup, Sözleşme’nin yorumunu veya anlaşılmasını etkilemeyecektir.

Kullanıcı, Komünite Platformu’nun kullanımı veya işbu Sözleşme doğrultusunda gerçekleştireceği soru ve bildirimleri için fatih@komunite.com.tr adresine elektronik posta göndererek Komünite’ye ulaşabilecektir.